Правила прийому

Правила прийому на навчання до ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту» на 2015 рік
[stextbox id=»info»] Правила прийому на навчання до ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту» (далі – ЛІЦЕЙ) на 2015 рік розроблено приймальною комісією ЛІЦЕЮ відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту», Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 29 травня 2013 року за №823/23355, Статуту ЛІЦЕЮ, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 15 червня 2010 року № 582 та зареєстрованого державним реєстром виконавчого комітету Одеської міської ради Одеської області від 30 липня 2010 року за реєстраційним №155610050003014328, змін до Статуту ЛІЦЕЮ, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 9 жовтня 2013 року № 1395, розглянуто на засіданні педагогічної ради ЛІЦЕЮ (протокол № 2 від 12 листопада 2014 року).[/stextbox]

 

І. Загальні положення

1.1. Ліцей є державним навчальним закладом другого атестаційного рівня, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійній освіті, оволодінні робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я. ЛІЦЕЙ реалізує формування відповідного рівня кваліфікації з масових робітничих професій середньої технологічної складності.

Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової або повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

1.2. На навчання до ЛІЦЕЮ приймаються громадяни України, особи без громадянства, що перебувають в країні на законних підставах.

1.3. Іноземні громадяни не приймаються на навчання в зв’язку з відсутністю у ліцею ліцензії на первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців.

1.4. Громадяни України мають рівні права на здобуття в ліцеї професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5. Прийом громадян до ЛІЦЕЮ здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» з наданням професії відповідного розряду (класу, категорії) з денною формою навчання.

1.6. Первинна професійна підготовку в ліцеї здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

1.7.    Прийом та навчання громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

1.8. Громадяни України, які на безоплатній основі раніше вже отримали первинну професійну освіту в держаних професійно-технічних закладах, мають право безоплатно здобувати в ЛІЦЕЇ другу професійну освіту, якщо вони за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше робітничою кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

1.9. Прийом на навчання до ЛІЦЕЮ проводиться за такими професіями:

Список професійПерейти что-бы просмотреть список професий