Професії

Згідно регіонального замовлення прийом на навчання до ЛІЦЕЮ   проводиться за такими професіями:

 

з/п

Код та назва професії, кваліфікаційний рівень  Ліцензований обсяг
План прийому
    Обмеження

при вступі

 

Вступ-не ви-про-буван-ня

Термін навчання (роки) Орієнтов-ний планпри-йому
за віком за стат-тю медичні
на базі БСО

(9 кл.)

з отр.

ПЗСО

на

базі ПЗСО

(11к.)

1. 7241 Електромонтер з

ремонту та обслуговування

 електроустаткування

4 розряду

30 3 25 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол.

 

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
2. 5122 Кухар  4 розряду 60 3 55 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років не-має

обме-жень

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
3. 8340 Матрос 2 класу

7212 Електрозварник

ручного зварювання  3 розряду

60 3 25 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол.

 

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
8340 Матрос 2 класу

7212 Електрозварник

ручного зварювання  2 розряду

1,2 25
4. 7233 Слюсар-судноремонтник

2 розряду

7212 Електрозварник ручного зварювання 3 розряду

 

30 3 25 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол.

 

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
5. 7212 Електрогазозварник

3 розряду

7212 Коваль ручного кування      

2 розряду

30 3 25 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол.

 

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами

 

 

спів-бесіда
6. 8340 Моторист (машиніст)

2 класу

7212 Електрозварник

ручного зварювання  3 розряду

60

 

 

3 25

 

 

 

на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол.

 

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесіда
8340 Моторист (машиніст)

2 класу

7212 Електрозварник ручного зварювання  2 розряду

 

1,3 25
  Всього: 270     230        

Згідно державного  замовлення прийом на навчання до ЛІЦЕЮ проводиться за такими професіями:

 

з/п

Код та назва професії, кваліфікаційний рівень  Ліцензований обсяг
План прийому
    Обмеження

при вступі

Вступ-не ви-про-буван-ня
Термін

навчання (роки)

Орієнтовнийплан при-йому
за віком за стат-тю медичні
на базі БСО

(9 кл.)

з отр.

ПЗСО

на

базі ПЗСО

(11к.)

1. 8340 Моторист (машиніст)

2 класу

8211 Токар 3 розряду

 

60 3

 

60

 

на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол.

 

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами спів-бесі-да
2. 7233 Слюсар-ремонтник

3 розряду

7212 Електрозварник ручного зварювання  2 розряду

 

30 3 30 на пері-од ви-пуску — не менше 18 років при-йом лише чол.

 

заперечення МК згідно з діючими норматив-ними актами

 

 

спів-бесі-да
  Всього: 90     90