Архивы автора: adminoplmt

ЗМІ: Україна має скоротити кількість вишів і шкіл

Реформа системи освіти в Україні, узгоджена з МВФ, передбачає скорочення кількості навчальних закладів, скорочення витрат за рахунок підвищення їх ефективності, в цілому — на раціоналізацію галузі. Про це повідомляє «ZN.UA».

Видання зазначає, що відповідні положення прописані в меморандумі України з МВФ, який напередодні схвалив виділення Україні 17,5 млрд доларів кредиту з метою порятунку економіки країни.

В документі уточнюється, що кількість вищих навчальних закладів в Україні має бути скорочена з 802 до 317, кількість шкіл на 5% за рахунок об’єднання ряду шкіл, скорочення державних витрат на підготовку певних спеціальностей тощо.

МВФ і уряд очікує, що зазначені реформи скоротять витрати щонайменше на 300 млн грн у 2015 році і в наступні періоди.

Зобов’язання перед МВФ передбачають, що відповідні законодавчі акти мають бути прийняті до початку наступного навчального року. Зміни в освітнє законодавство мають бути запропоновані парламенту вже у травні поточного року.

Закон України «Про професійно-технічну освіту»

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках.
» Читать далее

Щодо атестації керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-468 від 16 вересня 2014 року

Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних,
Київської міської державних адміністрацій

Обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти,
Київському університету імені Бориса Грінченка

Навчально-методичним (науково-методичним)
центрам (кабінетам) професійно-технічної освіти

Щодо атестації керівних кадрів
професійно-технічних навчальних закладів

З метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів та рівня їх професійної компетентності і фахової майстерності Міністерством освіти і науки України видано наказ від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за № 1417/23949.

На виконання пункту другого наказу необхідно забезпечити організацію та проведення до 1 вересня 2017 року атестацію керівників професійно-технічних навчальних закладів та їх заступників.

При плануванні організації атестації керівних кадрів доцільно враховувати дату призначення на посаду керівника (заступника керівника) навчального закладу, строки проведення атестації з предметів, які вони викладають, строки проведення державної атестації навчальних закладів тощо.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про професійно-технічну освіту» атестацію на відповідність займаній посаді керівних кадрів професійно-технічних навчальних закладів здійснює атестаційна комісія III рівня, що створюється органами управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій.
» Читать далее

Окремі питання організації навчального процесу у 2014-2015 н/р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-443 від 04 вересня 2014 року

Департаменти (управління) освіти
і науки обласних, Київсько’і міської
державних адміністрацій,
професійно-технічні навчальні заклади

Окремі питання організації
навчального процесу у 2014-2015 н/р

У зв’язку з нестабільною суспільно-політичною ситуацією на території Донецької та Луганської областей, яка несе загрозу життю і здоров’ю населення, Міністерство освіти і науки надає роз’яснення щодо окремих питань організації навчального процесу в 2014-2015 навчальному році у професійно-технічних навчальних закладах.

За відсутності відповідних умов навчання та з метою збереження життя і здоров’я громадян в районах проведення антитерористичної операції, рішення про початок навчального року керівники професійно-технічних навчальних закладів Донецької та Луганської областей приймають самостійно, узгодивши всі питання з департаментами освіти і науки Донецької та Луганської обласних адміністрацій та Міністерством освіти і науки.
» Читать далее

Советы учителю: научитесь заботиться о себе

Чем ближе конец школьной рабочей недели, тем труднее учителю удерживаться на поверхности и не захлебнуться в водовороте будней. Все знают, что прямой обязанностью учителя являются постоянная забота и поддержка своих учеников, но не менее важно научиться заботиться о себе и о своем здоровье.

Профессор психологии Гейл Кинман на страницах Гардиан акцентирует внимание на трех советах учителям на каждый день в течение пяти дней рабочей недели, направленных на снятие стресса и поддержание своего умственного, телесного и душевного здоровья.

Понедельник. Общепризнанной истиной является то, что никто не любит понедельник, но именно учителю так важно спокойно начать свою рабочую неделю.

Попробуйте расслабиться в течение хотя бы двух-трех минут, прежде чем ваши ученики соберутся утром на первый урок. Представьте себе грядущий день в позитивном плане насколько это возможно, что положительно скажется на вашем душевном состоянии.

На ближайшей перемене между уроками постарайтесь выйти из состояния «на автопилоте» и очистить свой разум, просто съев какой-то фрукт. Сосредоточьтесь именно на процессе самого его поедания, отвлекаясь от школьных проблем.

После работы хотя бы немного погуляйте. Сосредоточьтесь на том, что вы видите вокруг: ощутите запахи, прислушайтесь к шуму, ощутите и почувствуйте «вкус» окружающего мира. Ни в коем случае не используйте это время, чтобы строить какие-то планы или сконцентрироваться на решении каких-то проблем.

Вторник. Это хороший день для того, чтобы обратить внимание на первые признаки проявления усталости.

Подумайте о том, как проходит неделя, и просто присмотритесь к вещам, которые начинают вас беспокоить. Это поможет определить ваши «триггерные точки» (trigger point, от англ. trigger – курок – сверхчувствительные зоны, например, на коже, ‑ пер.) и наметить меры для исправления ситуации.

Со второй половины дня начните выполнять специальные упражнения для снятия мышечного напряжения, например, просто напрягите плечи при вдохе, а затем расслабьтесь при глубоком выдохе. Почувствуйте, как напряжение постепенно исчезает.

Вторник должен быть днем прощения. Большинство из нас склонны к накоплению многочисленных негативных эмоций, которые следует просто выпустить, простив и себя, и других.

Среда. К середине недели убедитесь, что вы чувствуете себя нормально, не забывая при этом, что для любого человека здоровый сон является жизненно важным фактором.

Избегайте «врагов» вашего сна. Регулярно придерживайтесь вашего графика сна и бодрствования, следите за качеством сна, питания и регулярными физическими нагрузками.

Устройте себе несколько 2-3-минутных передышек в течение рабочего дня. Сядьте поудобнее и сосредоточьтесь на дыхании. Постарайтесь свое «блуждающее» состояние мягко вернуть к нормальному.

После обеденного перерыва устраивайте себе пятиминутный «отпуск». Представьте себя в наиболее спокойном месте, которое вы можете вообразить. По возвращении из «отпуска» вы будете чувствовать себя более посвежевшими и отдохнувшими.

Четверг. Лучшим лекарственным средством в четверг является беззаботный смех. Хорошо, если у вас найдется повод похихикать с коллегами или посмотреть любимое комедийное шоу.

Смех имеет огромные преимущества, улучшая функцию сердечно-сосудистой системы и помогая вам общаться с другими людьми. Так начинайте же свой день с улыбки!

Перестаньте чувствовать и думать о себе в негативном свете. Отбросьте бесконечные внутренние заявления типа: «Должна ‑ не должна, обязана – не обязана», чтобы снизить уровень стресса и максимально повысить уверенность в себе.

Определите свою так называемую «буферную зону». Старайтесь в домашней обстановке не допускать «пережевывания» своих производственных проблем, что, в конце концов, благоприятно скажется и на здоровье, и на производительности. Подумайте, что вы можете сделать после работы, чтобы восстановить силы.

Пятница. Это как раз самое время, чтобы выключить свой «ментальный фильтр». Вы – на пороге выходных, времени, чтобы расслабиться и успокоиться после вашей непростой учительской работы.

Убедитесь, что вы соблюдаете режим питания и принимаете меры против обезвоживания вашего организма, попросту говоря, проследите, употребляете ли вы достаточное количество жидкости. Это особенно важно, когда у вас наступает период острой загруженности или появляются признаки стрессового состояния.

Думайте только позитивно. Концентрация всего внимания на негативных чертах своего характера и поведения означает, что вы попросту закрыли глаза на ваши положительные качества.

Составьте список вещей или действий, которые помогут вам расслабиться, и чем-нибудь порадуйте себя, любимую. Затем выберите что-то одно, например, полежите в благоухающей ванне, съешьте маленькое пирожное, купите шарфик… И делайте это, не чувствуя за собой никакой вины.

1 9 10 11 12