Окремі питання організації навчального процесу у 2014-2015 н/р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-443 від 04 вересня 2014 року

Департаменти (управління) освіти
і науки обласних, Київсько’і міської
державних адміністрацій,
професійно-технічні навчальні заклади

Окремі питання організації
навчального процесу у 2014-2015 н/р

У зв’язку з нестабільною суспільно-політичною ситуацією на території Донецької та Луганської областей, яка несе загрозу життю і здоров’ю населення, Міністерство освіти і науки надає роз’яснення щодо окремих питань організації навчального процесу в 2014-2015 навчальному році у професійно-технічних навчальних закладах.

За відсутності відповідних умов навчання та з метою збереження життя і здоров’я громадян в районах проведення антитерористичної операції, рішення про початок навчального року керівники професійно-технічних навчальних закладів Донецької та Луганської областей приймають самостійно, узгодивши всі питання з департаментами освіти і науки Донецької та Луганської обласних адміністрацій та Міністерством освіти і науки.

Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій доручаємо забезпечити доступ до навчання осіб, які виїхали із районів проведення антитерористичної операції та тимчасово проживають в інших населених пунктах східних регіонів чи інших областей, до професійно-технічних навчальних закладів, що можуть їм надати доступ до навчання за тією ж професією чи спеціальністю, до відновлення надання освітніх послуг навчальними закладами, що розташовані у Донецькій і Луганській областях.

При цьому, учні не відраховуватимуться з професійно-технічних навчальних закладів Донецької та Луганської областей, а навчання в інших закладах буде зараховуватися до відповідного курсу навчання. Тимчасове допущення до занять здійснюється на підставі заяви учня або його батьків (якщо особа неповнолітня) на ім’я директора навчального закладу, разом з копією будь-якого документу, що засвідчує особу. Директор професійно-технічного навчального закладу, який допускає до занять учня для опанування курсу навчання за відповідною професією, перевіряє факт навчання такої особи у навчальному закладі Донецької або Луганської областей в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Наявність відомостей про таких осіб в зазначеній базі є обов’язковою умовою для забезпечення тимчасового допуску до занять. Адміністрацією навчального закладу видається наказ про допуск особи до занять з закріпленням до відповідної групи, без зарахування до контингенту учнів, не включаючи її до показників статистичної та фінансової звітності. Навчальним закладом формується тимчасова особова справа, присутність та облік успішності такого учня фіксується в окремих журналах теоретичного та виробничого навчання.

Копія особової справи тимчасово допущеної до навчання особи та довідка про строк навчання з оцінками успішності є підставою для перезарахування опанованих особою навчальних програм теоретичного і виробничого навчання в разі відновлення функціонування відповідного професійно-технічного навчального закладу, що розташований на східній території України, де продовжуватиме навчання така особа.

Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій необхідно здійснити організаційні заходи для надання відповідної інформації громадянам з числа внутрішніх мігрантів та тимчасового допуску до навчання за обраною професією учнів з професійно-технічних навчальних закладів східних регіонів, що тимчасово не здійснюють надання освітніх послуг.

Заступник Міністра    Павло Полянський