Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, а також коштів отриманих з інших джерел не заборених законодавством

Звіт надходження і використання коштів з інших джерел
звіт про надходження і використання спец фонду